Fredrik Nilsson

CFO (på konsultbasis sedan 2019)

Född: 1994

Utbildning: Ekonomi kandidatexamen från Uppsala universitet

Övrig relevant erfarenhet: Arbetat med redovisning sedan 2015. Financial Manager Ciro Law Firm.

Andra pågående uppdrag: VD och Ledamot i Advantiq AB.

Innehav i Job Solution Sweden Holding AB (publ): 0 aktier