Personlig integritet

Job Solution värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss.

Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj i år. Denna har bland annat till syfte att skydda enskilda individers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Job Solution strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter.

Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, kontaktinformation eller liknande.

Vår lagring av personuppgifter baseras alltid på en rättslig grund till exempel, avtal, samtycke eller intresseavvägning.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Den juridiska personen Job Solution Sweden Holding AB (organisationsnummer 559203-6254) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter sparar ni om mig?

  • Ditt namn
  • Kontaktinformation som e-mailadress, telefonnummer och adress

Ovanstående personuppgifter ger du samtycke till när du skickar dina uppgifter till oss. Vi sparar endast dina uppgifter i 36 månader och därefter tas dina uppgifter bort, eller så måste du ge ditt samtycke igen.

Användandet av cookies

Cookies är vanligt förekommande. Nästan alla hemsidor har någon form av cookies. Vi på Job Solution använder något som heter permanenta cookies. På så sätt kan vi anpassa innehållet efter besökarens önskemål. Vi använder också våra cookies i marknadsföringssyfte.

Genom att använda cookies så kan vi rikta marknadsföring mot våra potentiella kandidater och våra kunder. Du behöver inte godkänna våra cookies om du inte vill, utan det är helt valfritt. Är det så att du inte godkänner dessa cookies så kan det vara så att vissa funktioner påverkas, men våra sidor har på det stora hela en väl fungerande funktion även om du inte godkänner dessa cookies.

Dina rättigheter som kandidat hos oss

Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss på info@jobsolution.se.

Mer om GDPR förordningen hittar du på: Datainspektionen