Information om aktien

Handelsplats
Job Solution Sweden Holding planerar att lista sina aktier på Nasdaq Nasdaq First North Growth Market, vilken är en alternativ marknadsplats, klassificerad som tillväxtmarknad för små och medelstora företag samt multilateral handelsplattform, som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad.

Kortnamn
JOBS

ISIN kod
SE0017564800

Planerad första dag för handel
17 maj 2022

Antal aktier
Enligt Job Solutions bolagsordning ska antalet aktier vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

Valuta
SEK

Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm

08- 684 211 10

Adviser@eminova.se

Om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en MTF-plattform registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65), så som det implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av samma bestämmelser som emittenter på en reglerad huvudmarknad. såsom definierats i EU-lagstiftningen (implementerad i nationell rätt). De lyder istället under en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid investering i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier noterade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Job Solution Sweden Holding AB har utsett Eminova Fondkommission till dess Certified Adviser.

10 största aktieägarna

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster
Viktor Rönn 1 131 999 29,93%
Carl Renman 1 102 658 29,16%
Svea Bank AB 723 333 19,13%
Charles Käll 122 703 3,24%
Andreas Wassenius 77 702 2,05%
AB Rugosa Invest (Jonas Bertilsson) 72 000 1,9%
Futur Pension 41 170 1,09%
Madeleine Olsson Eriksson 40 000 1,06%
Utmost intl Isle of Man Ltd 1 40 000 1,06%
Limstickan AB 26 848 0,71%
Övriga 403 403 10,67%
TOTALT 3 781 816 100,0%


Ovanstående lista är uppdaterad den 17 november 2023. Alla aktieägare har ingått ett lock-up-avtal om minst 12 månader från och med första planerade handelsdagen.