Extra bolagsstämma 2024

Aktieägarna i Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”), org.nr 559203-6254, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 januari 2024 klockan 10:00 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

Kallelse Extra bolagsstämma 2024

Fullmaktsformulär

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande