Om oss

Affärsmodell

Job Solutions affärsmodell är att samla bolag som jobbar med kompetensförsörjning och låta dessa växa och utvecklas med sina egna varumärken, men inom samma koncern. Genom att samla bolag som är verksamma inom samma bransch, men som ändå skiljer sig från andra bolag inom koncernen, kan koncernen erbjuda kunderna en optimering och lösning som enskilda företag har svårt att erbjuda.

Vision:

Job Solutions vision är att utveckla individer och organisationer så att dessa når sin yttersta potential.

Börsnotering

Tillgång till kapitalmarknaden och en marknadsvärderad aktie främjar bolagets förvärvsbaserade tillväxtstrategi. En notering bedöms även öka kännedomen om Bolaget och utgöra en kvalitetsstämpel vilket bedöms gynna Bolaget i dialogen med kunder, potentiella kandidater i rekryteringsprocesser och andra för Bolaget viktiga intressenter. Mot denna bakgrund genomför Bolaget nu en ägarspridning inför notering.