Pressmeddelanden

Här hittar du alla våra pressmeddelanden.

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2023

Läs

Job Solution ingår avsiktsförklaring med avsikt att förvärva 100% av aktierna i Serveoffice AB och Executive Partners Scandinavia AB

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) nomineras till ”Årets raket” inom rekryteringsbranschen

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) har idag tillträtt aktierna i A-talent Group Sweden AB och A-Staffing Group Sweden AB

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) har med sitt dotterbolag A-Staffing Construction AB ingått ett avtal med Rover Grupo kring bemanning till ett projekt i Barkarby, Stockholm

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) uppdaterar sina finansiella mål i takt med fortsatt stark tillväxt

Läs

Kommuniké från extra bolagsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ) den 3 januari 2024

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) breddar verksamheten under Avastar AB och startar Avastar Stockholm AB

Läs

Job Solution Sweden Holding ABs (publ) styrelse arbetar på att uppdatera sina finansiella mål per sista december 2026

Läs

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JOB SOLUTION SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) genomför en riktad nyemission om ca 10 MSEK

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om ca 10 MSEK

Läs

Job Solution breddar tjänsteportföljen och ingår avtal om förvärv av rekryterings-, konsult- och bemanningsbolagen A-Talent Group Sweden AB och A-Staffing Group Sweden AB

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB.

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport

Läs

Job Solution Sweden Holding ABs (publ) dotterbolag Job Solution Denmark ApS (”bolaget”) utser Loui Svan Steensen till ny VD.

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) uppdaterar sina finansiella mål i takt med stärkt tillväxtpotential

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar delårsrapport

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) breddar tjänsteportföljen och startar nytt affärsområde under nyetablerade Job Solution Sweden Consulting AB

Läs

Job Solution Sweden Holding ABs (publ) dotterbolag Job Solution Norway AS utser Didrik Sundling till ny VD.

Läs
1 2 3

Prenumerera