Pressmeddelanden

Här hittar du alla våra pressmeddelanden.

Kommuniké från årsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ) den 21 maj 2024

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023 med kompletterande dokument

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Läs

Job Solution Sweden Holding ABs (publ) nettoomsättning och rörelseresultat väntas kraftigt öka i preliminära siffror.

Läs

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Job Solution Sweden Holding AB (publ)

Läs

Job Solution förvärvar 100% av aktierna i Serveoffice AB och Executive Partners Scandinavia AB

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) har med sitt dotterbolag A-Staffing Construction AB ingått ett avtal kring Projekt ”Kaj 16” i Göteborg

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2023

Läs

Job Solution ingår avsiktsförklaring med avsikt att förvärva 100% av aktierna i Serveoffice AB och Executive Partners Scandinavia AB

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) nomineras till ”Årets raket” inom rekryteringsbranschen

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) har idag tillträtt aktierna i A-talent Group Sweden AB och A-Staffing Group Sweden AB

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) har med sitt dotterbolag A-Staffing Construction AB ingått ett avtal med Rover Grupo kring bemanning till ett projekt i Barkarby, Stockholm

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) uppdaterar sina finansiella mål i takt med fortsatt stark tillväxt

Läs

Kommuniké från extra bolagsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ) den 3 januari 2024

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) breddar verksamheten under Avastar AB och startar Avastar Stockholm AB

Läs

Job Solution Sweden Holding ABs (publ) styrelse arbetar på att uppdatera sina finansiella mål per sista december 2026

Läs

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JOB SOLUTION SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) genomför en riktad nyemission om ca 10 MSEK

Läs
1 2 3

Prenumerera