Job Solution ingår avsiktsförklaring med avsikt att förvärva 100% av aktierna i Serveoffice AB och Executive Partners Scandinavia AB

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution”) har idag ingått en icke-bindande avsiktsförklaring (s.k. Letter of Intent) med ägaren av Serveoffice AB samt Executive Partners Scandinavia AB (gemensamt ”Bolagen”) gällande ett förvärv om 100% av aktierna i Bolagen. Förvärvet är villkorat av att Job Solution genomför en tillfredsställande due diligence och att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal.

Bakgrund och motiv

Som en del av koncernens mål i att kunna erbjuda flertalet tjänster inom olika sektorer har nu Job Solution ingått en avsiktsförklaring med ägaren av Bolagen. Bolagen är rekryterings- och konsultbolag med stor vikt mot konsultaffären. Bolagen har en tydlig inriktning mot ekonomi och finans. Serveoffice har verkat på marknaden i över 30 år och har en stark position på marknaden i Stockholm. Bolagen har en beräknad omsättning för 2024 på ca 30 MSEK och en marginal på 10%.

Den preliminära överenskomna köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis beräknas uppgå till 6 MSEK och avses erläggs genom en kombination av kontanter, reverser och aktier i Job Solution. Därutöver har parterna preliminärt överenskommit om att det ska utgå prestationsbaserade tilläggsköpeskillingar som kommer att betalas ut över en treårsperiod.

Viktor Rönn, verkställande direktör i Job Solution, kommenterar:

– ”Vi har sedan ungefär tre kvartal tillbaka haft en mycket god dialog med ägaren av Serveoffice och Executive Partners och sedan årsskiftet så har vi haft en mycket god förhandling. Vi har en samsyn på hur transaktionen och framtiden ska se ut. I och med denna avsiktsförklaring så påbörjar vi en sedvanlig due diligence granskning. Vi har haft en väldigt transparent dialog och har varit öppna mot varandra från dag ett.

Vi påbörjar due diligence-processen direkt och parterna kommer parallellt med granskningen förhandla villkoren i aktieöverlåtelseavtalet. Ambitionen är att slutföra affären närmsta månaden så att vi kan tillträda bolaget 1 april 2024.”