Regulatoriska pressmeddelanden

Här hittar du våra regulatoriska pressmeddelanden.

Kommuniké från årsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ) den 21 maj 2024

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023 med kompletterande dokument

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Läs

Job Solution Sweden Holding ABs (publ) nettoomsättning och rörelseresultat väntas kraftigt öka i preliminära siffror.

Läs

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Job Solution Sweden Holding AB (publ)

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2023

Läs

Kommuniké från extra bolagsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ) den 3 januari 2024

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) genomför en riktad nyemission om ca 10 MSEK

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om ca 10 MSEK

Läs

Job Solution breddar tjänsteportföljen och ingår avtal om förvärv av rekryterings-, konsult- och bemanningsbolagen A-Talent Group Sweden AB och A-Staffing Group Sweden AB

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB.

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar delårsrapport

Läs

Job Solution har genomfört en riktad nyemission av aktier till Svea Bank som stärker sin position. Bolaget tillförs därigenom 3,7 MKR.

Läs

Kommuniké från årsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ) den 19 maj 2023

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport

Läs

Job Solution förvärvar rekryterings- och konsultbolag och breddar tjänsteportföljen

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2022

Läs
1 2

Prenumerera