Regulatoriska pressmeddelanden

Här hittar du våra regulatoriska pressmeddelanden.

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar delårsrapport

Läs

Job Solution har genomfört en riktad nyemission av aktier till Svea Bank som stärker sin position. Bolaget tillförs därigenom 3,7 MKR.

Läs

Kommuniké från årsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ) den 19 maj 2023

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport

Läs

Job Solution förvärvar rekryterings- och konsultbolag och breddar tjänsteportföljen

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2022

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022

Läs

Job Solution förvärvar rekryterings- och interimföretag och breddar tjänsteportföljen

Läs

Rättelse: Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport

Läs

Job Solution förvärvar konsult- och interimbolag och breddar tjänsteportföljen

Läs

Job Solution publicerar delårsrapport avseende perioden januari-juni 2022

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) startar upp verksamhet i Danmark.

Läs

Job Solution har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs

Job Solution anlitar Erik Penser Bank AB som likviditetsgarant

Läs

Job Solutions erbjudande blev övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 17 maj 2022

Läs

Job Solution avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Läs

Prenumerera