Job Solution Sweden Holding AB (publ) byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB.

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) har avslutat avtalet med Erik Penser Bank, där Erik Penser Bank har verkat som likviditetsgarant för bolaget. Bolaget har utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq First North. Bytet sker inom ramen för de regler Nasdaq Stockholm har gällande likviditetsgaranter.

I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att fortlöpande ställa aktie för Bolagets aktie i enlighet med de tid från tid till en annan gällande minimikraven för likviditetsgaranter som Nasdaq Stockholm kräver.

Syftet är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.

Carnegies uppdrag börjar den 30 november 2023.