Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2023

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) publicerar kvartalsrapport avseende det fjärde kvartalet 2023. Rapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.jobsolutionholding.se.

Fjärde kvartalet (oktober-december 2023)

– Nettoomsättningen uppgick till 19 216 (15 680) TSEK

– EBITDA uppgick till -2 991 (2 552) TSEK

– Rörelseresultatet uppgick till -3 849 (2 048) TSEK

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 135 (4 418) TSEK

– Periodens kassaflöde uppgick till 19 686 (-2 504) TSEK

– Periodens resultat uppgick till -3 394 (1 224) TSEK

– Resultat per aktie uppgick till -0,88 (0,34) SEK

Perioden (januari-december 2023)

– Nettoomsättningen uppgick till 73 776 (42 251) TSEK

– EBITDA uppgick till 6 563 (11 177) TSEK

– Rörelseresultatet uppgick till 3 919 (9 588) TSEK

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 275 (8 122) TSEK

– Periodens kassaflöde uppgick till 10 424 (7 122) TSEK

– Periodens resultat uppgick till 1 513 (7 098) TSEK

– Resultat per aktie uppgick till 0,41 (2,09) SEK *

– Styrelsen föreslår utdelning om 0 SEK till aktieägarna

Proforma koncernen i sammandrag

– Nettoomsättningen uppgick till 310 277 (60 345) TSEK. Detta resulterar i en ökning på 414%

– EBITDA uppgick till 25 993 (13 968) TSEK. Detta resulterar i en ökning på 86%

– Rörelseresultatet uppgick till 23 350 (12 547) TSEK. Detta resulterar i en ökning på 86%

Väsentliga händelser under kvartalet (oktober-december 2023)

– Loui Svan Steensen tillträder som ny VD i Job Solution Denmark ApS efter Josef Nielsen

– Pontus Lindekrantz tillträder den 1 oktober som VD för Job Solution Sweden Consulting AB

– Job Solution byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB

– Job Solution förvärvar 100% av aktierna i A-talent Group Sweden AB och A-Staffing Group Sweden AB

– Job Solution gjorde en riktad emission på 10 MSEK i samband med förvärvet av A-Talent Group

Sweden AB och A-Staffing Group Sweden AB

– Job Solutions dotterbolag Avastar AB startar Avastar Stockholm AB

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

– Den extra bolagsstämman godkände styrelsens förslag om det nya antalet aktier som styrelsen får

emittera med stöd av bemyndigande.

– Styrelsen i Job Solution uppdaterar de finansiella målen

– I samband med förvärvet av A-Talent Group Sweden AB och A-Staffing Group Sweden AB så

beslutade styrelsen om att öka antalet aktier i bolaget med 723 327, till totalt 4 882 501.

Dessa 723 327 aktier tillföll tidigare ägarna av de förvärvade bolagen som en del av köpeskillingen.

– Job Solution blir Finalist i branschgalan ”Recruitment Awards” i kategorin ”Årets raket”

Viktor Rönn, verkställande direktör på Job Solution, kommenterar:

– ”Vi sätter nu punkt för ett väldigt händelserikt 2023. Det har varit utmanande på många sätt och vis och ett år som vi har lagt stort fokus på koncernens tillväxt. Vi har under året gått från att vara sex bolag i koncernen, till att avsluta året med förvärvet av A-staffing Group Sweden AB och A-Talent Group Sweden AB och därmed landa på totalt 15 bolag i koncernen med alla dotterbolag inkluderat. Under året som gått har vi förvärvat bolag för dryga 80 MSEK. Efter ett år som har varit utmanande för branschen, så tycker jag ändå att vi har presterat bra utifrån de förutsättningar som har funnits. Vi avslutar året med ett kvartal vi absolut inte är nöjda med. Ett kvartal där vi också har en hel del engångskostnader och nedskrivningar som drar ner resultatet. När nu dessa kostnader är tagna så blickar vi fram emot ett 2024 som kommer se helt annorlunda ut jämfört med 2023. Vi ser redan nu hur marknaden börjar vända, och det ska bli superkul att få presentera vår Q1-rapport i mitten av maj.”