Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023 med kompletterande dokument

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) har nu publicerat årsredovisningen för 2023 på sin webbplats med tillhörande revisionsberättelse. I tidigare publicerad version hade revisionsberättelsen fallit bort.

Årsredovisningen med tillhörande revsionsberättelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida, på www.jobsolutionholding.se samt i bifogad fil