Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) publicerar kvartalsrapport avseende det tredje kvartalet 2023. Rapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.jobsolutionholding.se. Perioden har präglats av väldigt stark tillväxt (122%) och ett starkt ökat resultat (32,2%).

Tredje kvartalet (juli – september 2023)
– Nettoomsättningen uppgick till 19 085 (8590) TSEK
– EBITDA uppgick till 2617 (1875) TSEK
– Rörelseresultatet uppgick till 1811 (1370) TSEK
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1975 (-1279) TSEK
– Periodens kassaflöde uppgick till -1422 (-1799) TSEK
– Periodens resultat uppgick till 1074 (1133) TSEK
– Resultat per aktie uppgick till 0,28 (0,31) SEK

Perioden (januari-september 2023)
– Nettoomsättningen uppgick till 54 560 (26571) TSEK
– EBITDA uppgick till 9553 (8625) TSEK
– Rörelseresultatet uppgick till 7767 (7540) TSEK
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2140 (3704) TSEK
– Periodens kassaflöde uppgick till -9262 (9626) TSEK
– Periodens resultat uppgick till 4906 (5873) TSEK
– Resultat per aktie uppgick till 1,33 (1,76) SEK *

Proforma koncernen i sammandrag
– Nettoomsättningen uppgick till 68 018 (26 571) TSEK. Detta resulterar i en tillväxtökning på 156 %
– EBITDA uppgick till 11 832 (8625) TSEK. Detta resulterar i en tillväxtökning på 37 %
– Rörelseresultatet uppgick till 10 046 (7540) TSEK. Detta resulterar i en tillväxtökning på 33 %

Väsentliga händelser under kvartalet (juli-september 2023)
– Didrik Sundling tillträder som ny VD i Job Solution Norway AS efter Charles Käll
– Job Solution Sweden Holding AB tillträder aktierna i Avastar AB den 1 september 2023
– Job Solution Sweden Holding AB startar dotterbolaget Job Solution Sweden Consulting AB
– Styrelsen i Job Solution Sweden Holding AB uppdaterar bolagets finansiella mål.
– I samband med förvärvet av Avastar AB så beslutade styrelsen om att öka antalet aktier i
bolaget med 11 635, från 3 770 181 till totalt 3 781 816. Dessa 11 635 aktier tillföll tidigare
VDn och delägaren av Avastar AB som en del av köpeskillingen

Väsentliga händelser efter kvartalets slut
– Loui Svan Steensen tillträder som ny VD i Job Solution Denmark ApS efter Josef Nielsen
– Pontus Lindekrantz tillträder den 1 oktober som VD för Job Solution Sweden Consulting AB
 
Viktor Rönn, verkställande direktör på Job Solution, kommenterar:

– ”Job Solution har ännu ett rekordkvartal i ryggen. Vi har under kvartalet lagt stort fokus på koncernens strukturer som i sin tur ska säkra koncernens fortsatta tillväxt på ett framgångsrikt sätt. När vi summerar det här kvartalet har vi en omsättningstillväxt om 122%, och resultatet ökar med dryga 32%. Tittar vi på proformasiffrorna så har vi en tillväxtökning på årets första tre kvartal på 156%, och resultatet ökar med 37%, helt fantastiskt! Vi är också glada att kunnat hälsa Avastar välkomna in i koncernen från och med september. Vi ser redan nu hur bolaget kommer att stärka koncernens ekonomi på flera olika sätt. Det är utmanande tider för många bolag inom sektorn kompetensförsörjning, men vi går starkare än någonsin och jag ser verkligen framåt mot kommande tider med stor entusiasm. Det är i utmanande tider som vi kan visa hur bra Job Solution är, och det tycker jag verkligen vi gör i år. Med det sagt så ser jag verkligen fram emot att få avsluta detta rekordår på ett fantastiskt vis!”