Job Solution Sweden Holding ABs (publ) nettoomsättning och rörelseresultat väntas kraftigt öka i preliminära siffror.

Job Solution Sweden Holding ABs (”Job Solution” eller ”Bolaget”) meddelar preliminära siffror för det första kvartalet 2024, med stark tillväxt om 305% och kraftigt ökat rörelseresultat med 83%. Preliminära siffror visar att nettoomsättningen för koncernen uppgår till cirka 66,2 MSEK (16,33 MSEK) med ett EBIT på cirka 6,6 MSEK (3,6 MSEK), vilket motsvarar en rörelsemarginal på ca 10 procent. Rörelseresultatet förväntas att fortsätta utvecklas positivt under 2024.

Proforma för koncernen i sammandrag, i preliminära siffror för Bolagets första kvartal 2024, uppgår omsättningen till 90 MSEK med ett EBIT på 8,3 MSEK.

Bolaget tillträdde A-Staffing Group Sweden AB och A-Talent Group Sweden AB 1 februari och ServeOffice AB samt Executive Partners Scandinavia AB 2 april. Det innebär att Bolaget först i andra kvartalets rapport kommer att redovisa koncernens samlade bolag i böckerna.

Koncernens uppsatta budget för 2024, för nuvarande verksamheter, är 350 MSEK i omsättning med ett EBIT på 32 MSEK. Koncernen håller budgeten på ett bra sätt och ser ytterligare accelererat resultat framåt.

Sifforna är preliminära och inte reviderade, den slutliga kvartalsrapporten för januari-mars 2024 publiceras enligt tidigare kommunicerad plan 15 maj 2024.