Regulatoriska pressmeddelanden

Här hittar du våra regulatoriska pressmeddelanden.

Job Solution har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs

Job Solution anlitar Erik Penser Bank AB som likviditetsgarant

Läs

Job Solutions erbjudande blev övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 17 maj 2022

Läs

Job Solution avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Läs
1 2

Prenumerera