Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2022

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) har nu publicerat årsredovisningen för 2022 på sin webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, på www.jobsolutionholding.se samt i bifogad fil