Job Solution har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq Stockholm AB har idag den 13 maj 2022 godkänt Job Solution Sweden Holding AB:s (”Job Solution” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Handel av aktier i Job Solution kommer inledas tisdagen den 17 maj 2022. Job Solutions aktie har ISIN-kod SE0017564800 och kommer handlas under kortnamnet JOBS.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare i samband med noteringen och emissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.