Job Solution förvärvar konsult- och interimbolag och breddar tjänsteportföljen

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution”) har idag ingått avtal med Qu3st Holding AB gällande förvärv om 100% av aktierna i Quest Consulting Sverige AB (”Quest Consulting”) mot en initial köpeskilling på kassa- och skuldfri basis om 13,6 MSEK (”Transaktionen”). Quest Consulting hade per den 31 juli 2022 hade en kassa om 3,4 MSEK som tillfaller Job Solution. Därtill kan prestationsbaserade tilläggsköpeskillingar baserat på EBIT för 2023 respektive 2024 komma att betalas ut. Quest Consulting är ett bolag som erbjuder konsult- och interimtjänster inom kompetensförsörjning inom IT, Teknik, Administration, HR och Ekonomi. Tillträde beräknas ske den 1 oktober 2022.

Bakgrund och motiv

Quest Consulting grundades 2013 och är ett bolag som erbjuder konsult- och interimtjänster inom kompetensförsörjning. Bolaget är främst verksamma inom IT, Teknik, Administration, HR och Ekonomi. Bolaget har sedan dess start haft en robust tillväxt och ett stabilt ökande antal konsulter uthyrda till kunder. Quest Consulting har kunder som verkar inom direkta och närliggande områden som dotterbolagen till Job Solution verkar inom i dagsläget, varför det finns tydliga synergier mellan bolagen. Majoriteten av Quest Consultings kunder är statliga organisationer och bidrar med en helt ny kundbas inom Job Solution-koncernen.

Fram till och med den sista juli 2022 så hade Quest Consulting en nettoomsättning om 10,6 MSEK och en EBIT om 1,6 MSEK. Quest Consulting förväntas bidra med en operationell omsättning om 18 MSEK med en EBIT om 3,5 MSEK för 2022.

I och med att Quest Consulting och Job Solution-koncernen jobbar inom direkta och närliggande områden, så finns det tydliga synergier i form av att kunna erbjuda Quest Consultings interimslösningar till redan existerande kunder till koncernens bolag. Det finns också möjligheter att skapa en högre nyttjandegrad på de nätverk av kandidater dotterbolagen besitter i dagsläget. Förvärvet är också i linje med den uttalande strategin om tillväxt, där förvärv av bolag som kan komplettera koncernens existerande affär är prioriterat.

Quest Consultings VD respektive ägare, Asko Kyyränmäki, kommer att fortsatta arbeta som VD för Quest Consulting och intentionen är att han ska fortsätta i den rollen under de nästkommande två verksamhetsåren.

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår på kassa- och skuldfri basis till 13,6 MSEK, varav Quest Consulting per den 31 juli 2022 hade en kassa om 3,4 MSEK som tillfaller Job Solution. Köpeskillingen finansieras till största grad genom befintlig kassa, resterande del via belånade medel. Därtill kan Job Solution komma att betala kontanta prestationsbaserade tilläggsköpeskillingar baserat på Quest Consultings EBIT för åren 2023 respektive 2024.

Viktor Rönn, verkställande direktör i Job Solution, kommenterar:

– ”Från dag ett i den här processen har vi varit imponerade av Quest Consulting och ledarskapet i organisationen. Vi ser väldigt mycket fram emot att få integrera verksamheten i koncernen och att tillsammans med nuvarande VD utveckla bolaget och dess affär. Det här ger oss också en möjlighet att bredda tjänsteerbjudandet till våra kunder som idag efterfrågar affären som Quest Consulting kan erbjuda.”

Asko Kyyränmäki, VD Quest Consulting, kommenterar:

– ”Det känns superkul att få bli en del av Job Solution. Vi ser med stor entusiasm fram emot vår framtid tillsammans i koncernen där vi kan binda ihop affärerna mellan de olika systerbolagen för att kunna leverera bästa möjliga tjänst till våra kunder. För oss som bolag så innebär det också att vi kan dra nytta av den kompetensen som finns i Job Solution idag, och Job Solution kan dra nytta av den kompetens som finns hos oss. Vi får också komma in i en grupp som kommer gynna både vår och Job Solutions personal där utvecklingsmöjligheterna blir ännu större. Det finns helt enkelt synergier på många olika håll i den här affären samtidigt som vi ser hur det kommer bli bättre för våra medarbetare, kunder och våra respektive kandidater och konsulter. Vi kommer att bli starkare tillsammans och vi ser fram emot vår resa framöver.”

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Job Solution i samband med transaktion.