Job Solution anlitar Erik Penser Bank AB som likviditetsgarant

Job Solution Sweden Holding AB (publ) har utsett Erik Penser Bank AB till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med första handelsdagen som är planerad till den 17 maj 2022.

Erik Penser Bank kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant säkerställa möjligheten att handla i bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Detta i enlighet med NASDAQ First North regelverk kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande 20 000 kr med en spread om maximalt 3% mellan köp och säljkurs. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.