Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) publicerar kvartalsrapport avseende det fjärde kvartalet 2022. Rapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, https://www.jobsolutionholding.se/investerare/rapporter/. Kvartalet har präglats av stark tillväxt (110%) och på helåret (64%). Periodens rörelseresultat har trots omfattande investeringar ökat med 11,6%. Styrelsen föreslår en utdelning på 6 MSEK (1,66 SEK per aktie), vilket är 27% högre än tidigare kommunicerad utdelningspolicy.

Fjärde kvartalet (Oktober–December 2022)

– Nettoomsättningen uppgick till 15 680 (7 468) TSEK.
– Rörelseresultatet uppgick till 2 236 (2 515) TSEK.
– Periodens resultat uppgick till 1 453 (1 974) TSEK.
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 863 (2 873) TSEK.
– Resultat per aktie uppgick till 0,40 (0,62) SEK.

Perioden (Januari–December 2022)

– Nettoomsättningen uppgick till 42 251 (25 754) TSEK
– Rörelseresultatet uppgick till 9 712 (8 704) TSEK
– Periodens resultat uppgick till 7 369 (6 753) TSEK
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 570 (7 632) TSEK
– Resultat per aktie uppgick till 2,17 (2,02) SEK
– Styrelsen föreslår utdelning om 6 MSEK till aktieägarna

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

– Job Solution Sweden Holding AB förvärvar 100% av aktierna i Quest Consulting Sverige AB med tillträde 1 oktober 2022. Förvärvet förväntas kunna bidra med 18,5 MSEK i omsättning och 3,5 MSEK i rörelseresultat under 2023
– Job Solution Sweden Holding AB förvärvar 100% av aktierna i Chefspoolen i Sverige AB med tillträde 1 december 2022. Förvärvet förväntas kunna bidra årligen med 8 MSEK i omsättning och 0,8 MSEK i rörelseresultat under kommande verksamhetsår.

Proforma koncernen i sammandrag

– Nettoomsättningen uppgick till 60 345 (25 754) TSEK
– Rörelseresultatet uppgick till 12 546 (8 704) TSEK

Väsentliga händelser efter periodens slut

– Job Solution Sweden Holding AB blir finalist i Branschgalan ”Recruitment Awards” i kategorin “Årets raket”.
– Job Solution Sweden AB blir finalist i Branschgalan ”Recruitment Awards” i kategorin “Årets rekryteringsföretag”.
– Job Solution Sweden Holding AB kommunicerade den 26 januari bolagets nya finansiella mål
– Job Solution Sweden AB ingick ett partnerskap med The We Select Company AB
 
 
Viktor Rönn, verkställande direktör på Job Solution, kommenterar:

– ”Job Solution har gjort ett starkt kvartal. Vi har under sista delen på året fått välkomna två nya bolag in i koncernen, vilket kommer synas i både omsättning och resultat under 2023. Vi har lagt stor fokus på att integrera dessa så att vi får en utväxling på koncernens verksamheter kommande år. Mycket tid, energi och pengar har investerats i koncernens verksamheter, vilket kommer leda till positiva resultat under kommande år. Vi har en stor omsättningsökning om 110% och vi stärker vårt kassaflöde med 34,5% jämfört med förra årets kvartal. Med en proforma över 60 MSEK i nettoomsättning 2022 och ett resultat om 12,5 MSEK för koncernen i sammandrag visualiseras koncernens starka framfart och ger en indikation om vart vi är på väg. Vi har jobbat hårt för att stärka vår position på marknaden inför 2023 inom flertalet områden, och vi ser väldigt mycket fram emot vad kommande år har att erbjuda. Vi har idag en kassa om 17,6 MSEK och positiva kassaflöden i alla våra verksamheter, vilket ger oss fina möjligheter att utveckla koncernen än mer kommande år. Flertalet dialoger pågår med potentiella förvärv för att stärka koncernen, vilket går i linje med vår målsättning om att förverkliga ett till två förvärv varje år. Vi avslutar rekordåret 2022 med att dela ut 6 MSEK till alla aktieägare. Ett rekordår där vi höll allt som vi lovade genom våra förvärv och organiska satsningar. Slutligen vill jag bara passa på att tacka medarbetarna i koncernen som har gjort ett jättejobb.”