Job Solution Sweden Holding AB (publ) byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) meddelar idag att man byter Certified Adviser från Eminova Fondkomission AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Job Solution har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 9 mars 2024. Fram till dess kommer Eminova Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.