Job Solutions dotterbolag förvärvar avtal till ett värde om 7 MSEK i en inkråmsaffär

Job Solution Sweden Holding AB’s (publ) (”Job Solution”) dotterbolag Chefspoolen i Sverige AB (”Chefspoolen”) har idag ingått ett rörelseöverlåtelseavtal med ett framgångsrikt rekryteringsföretag i västra Sverige gällande förvärva delar av deras verksamhet (”Transaktionen”). Transaktionen är villkorad av att de större kunderna till säljaren godkänner överlåtelse av deras avtal till Chefspoolen. Köpeskillingen uppgår till 900 000 kr.

Bakgrund och motiv

Chefspoolen är ett dotterbolag till Job Solution som fokuserar på Executive search, interimslösningar coaching. Bolaget har sedan dess start varit mycket framgångsrikt. Chefspoolen jobbar främst mot den offentliga sektorn och har flertalet stora ramavtal med större offentliga organisationer runt om i Sverige.

Säljaren i Transaktionen har varit verksam inom rekryteringsbranschen inom många år och har en fin historia. Chefspoolen har nu möjligheten att förvärva delar av verksamheten som riktar sig mot den offentliga sektorn och de ramavtal som är kopplade till säljarens arbete. Det är primärt dessa avtal som Chefspoolen förvärvar, samt mindre delar av verksamhetens infrastruktur. Avtalen uppskattas ha ett värde om 7 MSEK.

Transaktionen är villkorad av att kunderna till de ramavtal som finns knutna till motpartens verksamhet godkänner överlåtelsen av avtalen till Chefspoolen. Godkänns inte dessa överlåtelser genomförs inte Transaktionen.

Köpeskilling

Köpeskillingen uppgår till 900 000 kr och kommer betalas kontant med egna medel.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Chefspoolen i samband med Transaktionen.