Job Solution Sweden Holding ABs (publ) styrelse arbetar på att uppdatera sina finansiella mål per sista december 2026

Bolaget hade den 14 december förmånen att få annonsera förvärvet av A-Talent Group Sweden AB (”A-Talent”) och A-Staffing Group Sweden AB (”A-Staffing”). Efter en framgångsrik nyemission tillsammans med Penser by Carnegie är finansiering för förvärvet klar och Bolaget ser fram mot tillträde, preliminärt satt till 1 februari. I samband med detta arbetar Styrelsen på att uppdatera sina finansiella mål per sista december 2026.

Styrelsen publicerade tidigare i år sina uppdaterade finansiella mål per sista december 2026. Av anledning till Bolagets förvärv av A-Talent och A-Staffing är tidigare publicerade finansiella mål nära uppfyllda per rullande 12 månader. Styrelsen arbetar nu på att uppdatera sina finansiella mål i linje med den fortsatta tillväxtresa som Bolaget ser framför sig.
 
Vid tillträde av A-Talent och A-Staffing så uppgår koncernens omsättning och EBIT, proforma, till ca 320 MSEK respektive ca 30 MSEK per rullande 12 månader. Med en fortsatt förväntad stark orderingång framgent ser Bolaget fortsatt tillväxt framåt för 2024. De tidigare publicerade finansiella målen om att omsätta minst 350 MKR med en rörelsemarginal på minst 10 % per sista december 2026 behöver därför uppdateras. Styrelsen avser att återkomma med nya uppdaterade finansiella mål i januari.
 
Kommentar från Viktor Rönn, VD Job Solution Sweden Holding AB
– Tillsammans med A-Talent och A-Staffing är våra tidigare publicerade finansiella mål nästan uppnådda. Vi står fundamentalt väldigt starka och ser en fortsatt tillväxtresa framför oss. Koncernen har vuxit snabbare än initialt planerat och jag ser fram mot, och välkomnar, Styrelsens uppdaterade finansiella mål i januari. På resan om att bli Nordens absolut främsta koncern inom kompetensförsörjning så ser jag fram mot att fortsätta arbetet på samma väg tillsammans med våra snart 475 medarbetare i gruppen.