Job Solution Sweden Holding AB (publ) har idag tillträtt aktierna i A-talent Group Sweden AB och A-Staffing Group Sweden AB

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 14 december att Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i A-Talent Group Sweden AB (”A-Talent”) samt A-Staffing Group Sweden AB (”A-Staffing”), inkluderat deras dotterbolag (tillsammans ”Förvärven”). Job Solution har idag tillträtt aktierna och därmed slutfört Förvärven.

Om Förvärven
A-Talent och A-Staffing, med dess dotterbolag, har en förväntad omsättning och EBIT för verksamhetsåret 2023 om ca 220 MSEK respektive ca 17MSEK. Konsoliderat med befintliga bolag i Job Solution uppgår koncernens omsättning och EBIT, proforma, till ca 320 MSEK respektive ca 30 MSEK per rullande 12 månader. Koncernen har tillsammans en väldigt stark orderstock framgent där fortsatt tillväxt för 2024 förväntas.
 
Den preliminära köpeskilling på kassa- och skuldfri basis om 75 MSEK, vilket är baserat på ett bolagsvärde om 65 MSEK plus preliminär nettokassa om 10 MSEK, har erlagts genom en kombination av kontanter, reverser och aktier i Job Solution. För ytterligare information om transaktionsstrukturen, vänligen se pressmeddelandet som offentliggjordes den 14 december och finns att hitta på Bolagets hemsida.
 
Viktor Rönn, verkställande direktör i Job Solution, kommenterar:
– Vi har nu äntligen fått tillträda A-Talent Group Sweden AB och A-Staffing Group Sweden AB. Det är åtta fantastiska bolag vi nu får in i koncernen och som kommer att bidra med stor nytta på flertalet plan. Vi har tidigare i år kommunicerat koncernens mål och det här förvärvet tar oss en bra bit på vägen mot våra mål. I vår ambition att skapa Sveriges starkaste koncern inom kompetensförsörjning så är det här ett stort steg.
 
Rådgivare
Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Job Solution i samband med transaktion.