Job Solution Sweden Holding AB (publ) uppdaterar sina finansiella mål i takt med fortsatt stark tillväxt

Job Solution Sweden Holding AB (publ) förmedlade 29 augusti 2023 sina finansiella mål för koncernen. I takt med att bolaget lyckats realisera sina delmål i en snabbare takt, dels genom förvärvet av A-talent och A-staffing, dels fortsatt stärkt efterfrågan av koncernens tjänster, särskilt inom försvarsindustrin och anläggningssektorn. Med det så uppdaterar koncernen idag sina finansiella mål.

Kommentar från Carl Renman, Styrelseordförande Job Solution Sweden Holding AB (publ)

– Styrelsens målsättning för koncernen har i många hänseenden realiserats i en snabbare takt än estimerat, där delmål har flyttats framåt löpande. Från notering i maj 2022 till idag har Bolaget framgångsrikt förvärvat tio verksamheter in i koncernen. Detta har möjliggjorts via en ambitiös anda och en väl mottagande marknad, både från bra kundrelationer, medarbetare, förvärvade målbolag och långivare som samtliga är en del av tillväxtresan idag och framåt. Inkluderat förvärvet av A-talent och A-Staffing anser styrelsen att Bolaget är nära gående att uppnå sina tidigare uppsatta finansiella mål, varför nu delmålen flyttas framåt ytterligare.

Koncernen har under Q4 fortsatt investera i tillväxt, både i nyetablerade verksamheter, integrationer, förvärv samt pågående dialoger med potentiella förvärv. Investeringar som initialt bekostar verksamheterna kommer att uppvisa sin lönsamhet när budgeten för 2024 uppnås. Koncernens budget för nuvarande verksamheter, för 2024, är 350 MSEK i omsättning med ett rörelseresultat om 32 MSEK. En bit på vägen mot vår nya finansiella målsättning.
På två års tid har koncernen gått från 24 till 475 medarbetare med kraftig tillväxt som fortsatt pågår. Det är med min förhoppning att styrelsen får uppdatera den finansiella målsättningen snart igen.
 
Finansiell målsättning per sista december 2026

Tillväxtmål: 2-3 förvärv per verksamhetsår samt 1-2 organiska satsningar per verksamhetsår. Per sista december 2026 är målet att koncernen ska bestå av minst 30 dotterbolag.

Omsättningsmål: Koncernen ska per sista december 2026 omsätta minst 1000 MSEK (en miljard) pro forma.

Resultatmål: Koncerns rörelseresultat skall löpande uppgå till minst 10 %, per sista december 2026 minst 100 MSEK pro forma.