Job Solution Sweden Holding AB (publ) har med sitt dotterbolag A-Staffing Construction AB ingått ett avtal med Rover Grupo kring bemanning till ett projekt i Barkarby, Stockholm

A-Staffing Construction AB har ingått avtal gällande personaluthyrning av yrkesarbetare till Rover Grupo. I nordvästra Stockholm förlänger Region Stockholm den Blåa tunnelbanelinjen från Akalla till Barkaby, där Rover Grupo är ansvarig för en större etapp. Affären stärker A-Staffings position som leverantör av bemanningstjänster av infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen. Projektet är också ett av de större avtalen A-staffing har vunnit genom åren.

Kommentar från Jenny Gundersen, VD för Job Solution Sweden Holding AB (publ)

– Dialogen med projektet har från start känts förtroendeingivande och vi delade en samsyn redan från början kring hur vi skulle kunna skapa en effektiv organisation. Vi har under ett par år haft en närvaro i Stockholm och kände oss redo att växla upp större volymer i samarbete med beställaren och vår samarbetspartner. Att vi får förtroendet att vara en del av utbyggnaden av infrastrukturen och tunnelbanan i Stockholm känns enormt bra.

Det här är också ett av de större avtalen vi i A-staffing har vunnit senaste åren, och något som kommer påverka bolaget extremt positivt ur flertalet aspekter. Vi ser nu fram emot att få sätta igång och bidra till projektets färdigställande.