Job Solution Sweden Holding AB (publ) har med sitt dotterbolag A-Staffing Construction AB ingått ett avtal kring Projekt ”Kaj 16” i Göteborg

A-Staffing Construction AB har ingått avtal med Mark & Energibyggarna, en del av Eleda Group, kring arbete av underliggande betongkonstruktioner för Kaj 16 i Lilla Bommen i Göteborg. Byggnaden uppförs i ett centralt läge vid nya Hisingsbron och kommer vid slutuppförandet vara en av de största träkonstruktionerna i landet med en blandning av kontor, butiker och restauranger.

Projektet startade under 2023 och A-Staffing påbörjar nu betongmomenten under årets första månader 2024. Byggherre för Kaj 16 är Vasakronan och projektet väntas vara färdigställt och redo för inflyttning 2027.

Kommentar från Jenny Gundersen, VD för A-Staffing Construction AB
– Området Lilla Bommen i Göteborg är en del av staden som befinner sig i en stark tillväxt. Att få vara med och bidra till underliggande konstruktioner för Kaj 16, ett kommande landmärke för hela staden, känns rejält prestigefyllt och spännande att få fortsatt vara en del av. A-Staffing har även tidigare arbetat med intilliggande projekt Platinan som färdigställdes 2022.

Samarbetet med Mark & Energibyggarna fungerar mycket bra och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer slutföra ett effektivt och kvalitativt arbete under året.