Pressmeddelanden

Här hittar du alla våra pressmeddelanden.

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar delårsrapport

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) breddar tjänsteportföljen och startar nytt affärsområde under nyetablerade Job Solution Sweden Consulting AB

Läs

Job Solution Sweden Holding ABs (publ) dotterbolag Job Solution Norway AS utser Didrik Sundling till ny VD.

Läs

Job Solution förvärvar Avastar som stärker koncernens erbjudande, utser ny CFO och ersätter nuvarande ekonomilösning

Läs

Job Solution har genomfört en riktad nyemission av aktier till Svea Bank som stärker sin position. Bolaget tillförs därigenom 3,7 MKR.

Läs

Kommuniké från årsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ) den 19 maj 2023

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) har fått myndighetshetsgodkännande för förvärvet av Oplana AB

Läs

Job Solution förvärvar rekryterings- och konsultbolag och breddar tjänsteportföljen

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2022

Läs

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JOB SOLUTION SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) förtydligar kring föreslagen utdelning per aktie

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) har med sitt dotterbolag Job Solution Sweden AB ingått ett partnerskap med The We Select Company AB

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) och dess dotterbolag nomineras till ”Årets rekryteringsföretag” och ”Årets raket” inom rekryteringsbranschen

Läs

Job Solution Sweden Holding AB (publ) offentliggör finansiella mål och framtida utveckling för koncernen. Vidare har styrelsen förtydligat sin utdelningspolicy.

Läs

Job Solution förvärvar rekryterings- och interimföretag och breddar tjänsteportföljen

Läs

Rättelse: Job Solution Sweden Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport

Läs

Job Solution förvärvar konsult- och interimbolag och breddar tjänsteportföljen

Läs

Job Solution publicerar delårsrapport avseende perioden januari-juni 2022

Läs
1 2 3

Prenumerera