Job Solution Sweden Holding AB (publ) har fått myndighetshetsgodkännande för förvärvet av Oplana AB

Job Solution Sweden Holding AB (publ) (”Job Solution”) har nu fått ett myndighetsgodkännande för transaktionen av aktierna i Oplana AB (”Oplana”). Hänvisat till pressmeddelande som gick ut fredag 28 april om förvärvet av Oplana, så var transaktionen villkorad av myndighetsgodkännande. Job Solution har nu fått myndighetsgodkännande för transaktionen och tillträder Oplana måndag 8 maj.

Den preliminära köpeskillingen uppgår på kassa- och skuldfri basis till 14,5 miljoner kronor, vilket är baserat på ett bolagsvärde om 12,8 miljoner kronor plus justerat rörelsekapital och nettokassa. Köpeskillingen ska erläggas genom en kombination av kontanter och aktier i Job Solution enligt tidigare kommunicerat.

Utöver att vara ett rekryterings- och konsultbolag har Oplana även egen tillverkning och utbildning. Förra räkenskapsåret omsatte Oplana 27,7 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 4,4 miljoner kronor. Oplana förväntas bidra med en operationell omsättning på årsbasis om 25 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 4 miljoner kronor.

Viktor Rönn, verkställande direktör i Job Solution, kommenterar;

“- Vi ser fram mot att tillträda Oplana som kompletterar gruppens tjänsteerbjudande på ett fantastiskt sätt och skapar väldigt goda synergier mellan bolagens kunder och medarbetare. Förvärvet är även ett viktigt steg i riktningen mot våra finansiella mål att per sista december 2025 omsätta minst 200 MKR med ett starkt och lönsamt resultat.”