Job Solution Sweden Holding ABs (publ) dotterbolag Job Solution Norway AS utser Didrik Sundling till ny VD.

Styrelsen i Job Solution Norway AS (”bolaget”) har utsett Didrik Sundling till ny VD för bolaget. Didrik kommer senast från rollen som Försäljningschef på Culture Intelligence där han har ansvarat för bolagets försäljning och personal på försäljningsavdelningen. Didrik kommer att tillträda tjänsten under augusti månad 2023.

Didrik har lång erfarenhet inom försäljningsområdet från ett flertalet branscher, men har primärt genom året jobbat med kompetensförsörjning och har god erfarenhet från de branscher majoriteten av bolagets kunder verkar inom. Nuvarande VD, Charles Käll, kommer att fortsätta vara verksam inom bolaget och hantera delar av bolagets försäljning, samtidigt som han delvis kommer att arbeta inom Job Solution Sweden Holding AB med koncernens fortsatta tillväxt.

Kommentar från Didrik Sundling, tillträdande VD Job Solution Norway AS
– Det ska bli fantastiskt kul att få bli en del av Job Solution Norway AS. Att få bli en del av en ung och nytänkande koncern med bred erfarenhet inom kompetensförsörjning är något som lockat. Det ska bli väldigt spännande att få vara med och utveckla verksamheten i Norge under den expansionsresa vi befinner oss i och som vi kommer göra närmsta åren.

Kommentar från Charles Käll, nuvarande VD Job Solution Norway AS
– Det har varit en stor ära att få leda den här organisationen från de första stapplande stegen. Vi har kommit en bra bit på vägen mot de mål vi har, men för att komma dit så känner vi att ett byte av VD är på sin plats. Didrik är den pusselbiten vi har letat efter, och jag är fullständigt övertygad om att det här är helt rätt person för att ta bolaget dit vi vill.