Job Solution Sweden Holding ABs (publ) dotterbolag Job Solution Denmark ApS (”bolaget”) utser Loui Svan Steensen till ny VD.

Styrelsen i Job Solution Denmark ApS har utsett Loui Svan Steensen till ny VD för bolaget. Loui kommer senast från rollen som Försäljningschef på bolaget. Loui kommer att tillträda tjänsten under oktober månad 2023. Josef Nielsen kommer att lämna bolaget på grund av personliga skäl. Nuvarande försäljningschef, Loui Svan Steensen kommer att tillträda som ny VD i Josef ställe.

Kommentar från Andreas Wassenius, COO Job Solution Sweden Holding (AB)
– Först och främst vill vi tacka Josef Nielsen för ett utmärkt jobb. Josef har varit en otroligt viktig pusselbit och essentiell för vår entré på den danska marknaden. Ett utmärkt jobb har gjorts och vi är tacksamma för det arbete som har lagts ned . Det är med vemod vi nu går skilda vägar. Vi känner oss trygga i att Loui kommer ta över ansvaret för verksamheten. Loui har en lång och fin karriär inom försäljning, och har bevisat att han är mogen för att ta över rollen som VD i Danmark. Vi ser med stor spänning fram emot det som komma skall med Loui vid rodret.
 
Kommentar från Loui Svan Steens, kommande VD Job Solution Denmark ApS
– Det är med stor entusiasm och glädje jag tar över rollen som VD för Job Solution Danmark. Jag ser fram emot att leda företaget in i en spännande framtid och stärka vår relation med kunderna. Job Solution Danmark har en stark historia av att tillhandahålla expertis inom vår bransch, och jag är fast besluten att bygga vidare på detta. Jag har en passion för att skapa värde för våra kunder och affärspartners genom att erbjuda skräddarsydda lösningar och löpande support.