Job Solution Sweden Holding AB (publ) uppdaterar sina finansiella mål i takt med stärkt tillväxtpotential

Job Solution Sweden Holding AB (publ) förmedlade 26 januari 2023 sina finansiella mål för koncernen. I takt med att bolaget lyckats realisera sina delmål i en snabbare takt samt att efterfrågan av verksamheternas tjänster stärkts, främst inom försvarsindustrin, har bolaget idag uppdaterat sin finansiella målsättning.

Kommentar från Viktor Rönn, VD Job Solution Sweden Holding AB (publ)
– Trots rådande konjunkturläge står gruppens verksamheter fortsatt starka och levererar dagligen på den ökade efterfrågan från våra kunder. Särskilt betonat är den ökade efterfrågan inom försvarsindustrin där vi dagligen gör vad vi kan för att försöka leverera i den takt som efterfrågas. Vår differentiering i gruppen samt exponeringen mot relativt konjunktursstarka branscher skapar en trygghet där vi fortsatt vågar satsa på den starka tillväxt vi ser framför oss. Spännande dialoger med potentiella förvärv förs dagligen och detta tillsammans med en idag låg belåning mot EBIT och solid kassa möjliggör att gruppen kan realisera sina långtgående mål tidigare än väntat. Per rullande 12 månader (juli 22 – juni 23) har gruppen idag en proformerad omsättning på ca 96 MKR med ett rörelseresultat på ca 14.4 MKR. Dessa faktorer är grunden till att vi idag uppdaterar våra finansiella mål.
 
Finansiell målsättning till 2026

Tillväxtmål: 2-3 förvärv per verksamhetsår samt 1-2 organiska satsningar per verksamhetsår. I slutet av 2026 är målet att koncernen ska bestå av minst 18 dotterbolag.

Omsättningsmål: Koncernen ska under slutet av 2026 omsätta minst 350 MSEK

Resultatmål: Koncerns rörelseresultat skall uppgå till minst 10 %