Andreas Wassenius

COO sedan 2019

Arbetslivserfarenhet: Operativ chef i ett av dotterbolagen senaste åren

Utbildning: Filosofie Kandidatexamen inom företagsekonomi med inriktning Management, samt en Ekonomie Masterexamen inom Management, Stockholms Universitet

Andra pågående uppdrag: COO i Job Solution Sweden Holding AB

Innehav i Job Solution Sweden Holding AB (publ): 72 000 aktier