Jessica Ahlung

CFO

Född: 1978

Utbildning: Ekonomi kandidatexamen från Uppsala universitet

Övrig relevant erfarenhet: Arbetat med redovisning sedan 2009

Andra pågående uppdrag: VD i Avastar AB

Innehav i Job Solution Sweden Holding AB (publ): 11 635 aktier