Viktor Rönn

VD sedan 2021

Född: 1994

Arbetslivserfarenhet: Jobbat med tjänsteförsäljning i 9 år

Utbildning: Gymnasial utbildning

Andra pågående uppdrag: Ledamot Job Solution Norway AS, Styrelseordförande Job Solution Sweden AB, VD och Ledamot Lirö Invest AB

Innehav i Job Solution Sweden Holding AB (publ):  1 131 999 aktier via eget innehav och genom bolag