Andreas Wassenius

Ledamot sedan 2022

Född: 1995

Arbetslivserfarenhet: Operativ chef i ett av dotterbolagen senaste åren

Utbildning: Filosofie Kandidatexamen inom företagsekonomi med inriktning Management, samt en Ekonomie Masterexamen inom Management, Stockholms Universitet

Andra pågående uppdrag: COO i Job Solution Sweden Holding AB

Innehav i Job Solution Sweden Holding AB (publ): 77 702 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja