Carl Renman

Styrelseordförande sedan 2019

Född: 1993

Arbetslivserfarenhet: 10 års erfarenhet inom tjänsteförsäljning

Utbildning: Gymnasial utbildning

Andra pågående uppdrag: VD Job Solution Sweden AB, Styrelseordförande Job Solution Norway AS. VD och Ledamot CR Asset Management. Bolagsman Modern Thinking Handelsbolag.

Innehav i Job Solution Sweden Holding AB (publ): 1 111 008 aktier via eget innehav och genom bolag

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej