Emil Steenhouwer

Ledamot sedan 2023

Född: 1993

Arbetslivserfaranhet: 10 års erfarenhet inom finans, marknadsföring, expandering och att skapa och bygga bolag

Utbildning: BSc och MSc Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: CFO & COO NORNORM A/S, VD och Ledamot Steenhouwer Investments AB. Bolagsman Modern Thinking Handelsbolag.

Innehav i Job Solution Sweden Holding AB (publ): 789 privat, 10 290 via helägt bolag

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja