Jonas Bertilsson

Ledamot sedan 2022

Född: 1980

Arbetslivserfarenhet: Investment Banking på Carnegie och M&A på Addnode Group.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: COO and Head of M&A på Network of Design. Ledamot Nordic e trade AB, Ledamot Sweden Concepts AB och Ledamot och VD AB Rugosa Invest.

Innehav i Job Solution Sweden Holding AB (publ): 72 000 aktier genom bolag

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja