Per Katz

Ledamot sedan 2022

Född: 1990

Arbetslivserfarenhet: Skattejurist sedan ett flertal år tillbaka på Mazars

Utbildning: Master of Laws (LLM) King’s College London; Master of Laws (LLM), Commercial Law and Tax Law, Jönköping International Business School

Andra pågående uppdrag: Skattejurist, Mazars in Sweden. VD och Ledamot, Katz Invest AB

Innehav i Job Solution Sweden Holding AB (publ): 24 392 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja