Job Solution Sweden Holding AB (publ) har med sitt dotterbolag Job Solution Sweden AB ingått ett partnerskap med The We Select Company AB

Job Solution Sweden AB har idag ingått ett avtal med We Select gällande ett långsiktigt partnerskap. Partnerskapet stärker respektive bolags position inom branschen och bygger en stabil plattform för bolagen att med synergierna som skapas, växla upp respektive bolags affär. Partnerskapet sjösätts nu i februari månad och implementeringsarbetet för respektive säljavdelning har påbörjats.

Stockholmsbaserade We Select, som har varit verksamma sedan 2011, erbjuder idag tjänster inom målriktad jobbannonsering och Employer Branding. We Select kommer att erbjuda Job Solutions tjänster till sina kunder som ett komplement till deras nuvarande tjänster. Job Solution kommer i sin tur att erbjuda We Selects tjänster som ett komplement och tillägg till bolagets nuvarande tjänster.
 
Kommentar från Andreas Wassenius, COO för Job Solution Sweden Holding AB (publ)
– Med det här partnerskapet går vi in i en ny spännande fas. We Select har varit framgångsrika under många år och erbjuder en tjänst som passar oss väldigt bra att erbjuda våra kunder som ett komplement till våra nuvarande tjänster. Vi delar synen på utmaningarna som finns när det kommer till kompetensförsörjning för många bolag, och tillsammans så kan vi hjälpa bolag runt om i Sverige på ett ännu bättre sätt. Det känns jättebra att kunna erbjuda deras tjänster då en hel del av våra kunder har efterfrågat den här typen av tillägg. För oss är det här ett intressant första steg i partnerskapet, och vi har alla ambitioner att fler bolag i koncernen så småningom ska erbjuda dessa tilläggstjänster.
 
Kommentar från Rickard Rydström, CEO The We Select Company AB
– Med Job Solution som partner stärker vi erbjudandet till våra kunder. Våra tjänster kompletterar varandra på ett bra sätt och tillsammans erbjuds kunderna en effektiv och heltäckande lösning i sin kompetensförsörjning. Genom smart, riktad annonsering på sociala medier når Job Solution ut med sina uppdrag till en större målgrupp och samtidigt stärker de sina kunders Employer Brand.